Hvillken type ventilasjon har du?

Har du opplevd problemer med din boligventilasjon, eller er det kun snakk om en vanlig vedlikeholdsservice?


Navn
Adresse
Postnummer/sted
Telefon
E-postadresse
Beskjed